ds

12 listopada, 2017
Zmiany w PIT i CIT w 2018 roku

Pełny ZUS od dodatkowych umów zleceń!

Bardzo ważna informacja dla wszystkich przedsiębiorców zatrudniających swoich pracowników z którymi mają podpisaną umowę o pracę, a dodatkowo pragną zawrzeć z nimi umowy zlecenia w innej […]
24 listopada, 2017
Krótkie podsumowania czy faktoring się opłaca

Czy faktoring się opłaca

Czy faktoring się opłaca?. Na tak postawione pytanie postaramy się udzielić zwięzłej odpowiedzi. Zdecydowana większość firm zaczyna cierpieć na zatory płatnicze. Często większe firmy wymuszając na […]
25 listopada, 2017
Jak wygląda wpisanie do rejestru podatników VAT

Wpisanie do rejestru podatników VAT

Wpisanie do rejestru podatników VAT to temat podniesiony w interpelacji poselskiej nr 15666 z dnia 27.09.2017r. w sprawie faktur wystawionych przez przedsiębiorców oczekujących na wpis do […]
3 grudnia, 2017
Jak wygląda zatrudnianie cudzoziemców

Zatrudnianie cudzoziemców

Zatrudnianie cudzoziemców przez polskich przedsiębiorców to już nie szukanie tańszych pracowników, ale przymus ich zatrudnienia wobec braku siły roboczej na polskim rynku pracy. Zatrudnianie cudzoziemców w […]
10 grudnia, 2017

Karta podatkowa na 2018r.

Karta podatkowa na 2018r. to nowe stawki jakie właśnie zostały ogłoszone i będą obowiązywały od 1 stycznia 2018r. Karta podatkowa na 2018r.  jest już znana. W […]
22 marca, 2024

Odliczenie podatku VAT od usług cateringowych

Odliczenie podatku VAT od usług cateringowych. Usługi cateringowe nie można utożsamiać z usługami gastronomicznymi, mimo, że w obydwu przypadkach mamy do czynienia z przygotowywaniem posiłków. Usługa […]
5 kwietnia, 2024

Darowizny i ulgi w 2023

Darowizny i ulgi w 2023 Dokumentem w jakim wykazujemy przysługujące nam darowizny i ulgi jest PIT/0 który stanowi załącznik do zeznań: PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, […]