Odliczenie podatku VAT od usług cateringowych

Odliczenie podatku VAT od usług cateringowych.

Usługi cateringowe nie można utożsamiać z usługami gastronomicznymi, mimo, że w obydwu przypadkach mamy do czynienia z przygotowywaniem posiłków.

Usługa gastronomiczna polega na przygotowaniu i podaniu posiłku w miejscu, w którym jest on przyrządzany tj. w restauracji.

Catering natomiast polega na dostarczeniu przygotowywanych posiłków w miejsce wskazanie przez zamawiającego, np. do siedziby firmy.

Zgodnie art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT podatnik nie ma prawa do odliczenia podatku VAT z usług gastronomicznych, znajdują się one bowiem w katalogu wyjątków, jeżeli jednak przedsiębiorca zakupi usługę gastronomiczną w ramach usługi kompleksowej np. w formie zorganizowanej imprezy integracyjnej dla pracowników to odliczy podatek VAT w całości.

Usługi cateringowe związane są z czynnościami opodatkowanymi, podatnik ma więc prawo do odliczenia podatku VAT od zakupu tych usług, bez względu na to, czy stanowią one usługę samodzielną, czy usługę kompleksową.

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2024.361 t.j. – https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20240000361)

Art.  88.  [Wyłączenia od odliczenia lub zwrotu podatku]

  1. Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika:

1) (uchylony);

2) (uchylony);

3) (uchylony);

4) usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkiem:

a) (uchylona),

b) nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób;

c) usług noclegowych nabywanych w celu ich odprzedaży, opodatkowanych u tego podatnika na podstawie art. 8 ust. 2a.

5) (uchylony).

Najnowsze interpretacje podatkowe w tematyce – Odliczenie podatku VAT od usług cateringowych:

1. Prawo do pełnego odliczenia podatku VAT od wartości kompleksowej usługi konferencyjnej, nabywanej w celu zrealizowania Wydarzenia – https://eureka.mf.gov.pl/informacje/podglad/576212;keyWords=us%C5%82ug%20cateringowych

2. Spółka ma prawo zaliczyć poniesione wydatki na artykuły spożywcze i higieniczne oraz catering, udostępniane w siedzibie Spółki podczas pracy Pracownikom do kosztów uzyskania przychodów. Wydatki te nie stanowią kosztów reprezentacji, o których w art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT. Nie podlegają także wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów w świetle art. 16 ust. 1 pkt 45 ustawy o CIT – https://eureka.mf.gov.pl/informacje/podglad/579218;keyWords=us%C5%82ug%20cateringowych

3. Czy wydatki ponoszone przez Spółkę na terenie Spółki lub poza nią związane z kompleksową organizacją szkoleń, na które składają się koszty wynajmu sali ze sprzętem, zaproszeń, materiałów biurowych, materiałów szkoleniowych, wyżywienia oraz wydatki na noclegi (zakwaterowanie), parkingi, drobne upominki z logo Spółki stanowią koszty uzyskania przychodów jako wydatki związane z bieżącą działalnością Spółki na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy CIT (nie podlegając wyłączeniu na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT) – https://eureka.mf.gov.pl/informacje/podglad/573811;keyWords=us%C5%82ug%20cateringowych

4. 2. Czy wydatki ponoszone przez Spółkę, w sytuacji gdy są to usługi gastronomiczne ponoszone w trakcie delegacji pracownika, wykonującego zadania służbowe w celu pozyskiwania nowych kontrahentów, jak również utrzymania i wzmocnienia (zwiększenie sprzedaży) relacji handlowych z dotychczasowymi kontrahentami i partnerami biznesowymi stanowią koszty uzyskania przychodów jako wydatki związane z bieżącą działalnością Spółki na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy CIT (nie podlegając wyłączeniu na podstawi art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT) – https://eureka.mf.gov.pl/informacje/podglad/573811;keyWords=us%C5%82ug%20cateringowych