admin

13 października, 2017
Jak wygląda wpisanie do rejestru podatników VAT

Informacja o JPK

Od początku 2018 r. mikroprzedsiębiorcy będą zobowiązani do comiesięcznego tworzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego.
12 października, 2017
Jak wygląda zatrudnianie cudzoziemców

Zus: E-składka – pytania i odpowiedzi

Od 1 stycznia 2018 r. opłacisz składki jednym przelewem na swój numer rachunku składkowego.
12 października, 2017
Zmiany w PIT i CIT w 2018 roku

Zmiany w PIT, CIT oraz zryczałtowanym podatku dochodowym w 2018r.

Minister Rozwoju i Finansów przekazał do uzgodnień i konsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach.
26 kwietnia, 2017

Obowiązujące stawki na 2017 r.

Zwracamy uwagę na aktualne stawki podatków i opłat obowiązujących w Polsce w 2017 roku. W miarę jakichkolwiek zmian informacje zostaną zaktualizowane.