JPK 2018

Styczeń 28, 2018
Krótkie podsumowania czy faktoring się opłaca

Jednolity plik kontrolny a odpowiedzialność karna skarbowa małego przedsiębiorcy

Jednolity plik kontrolny (JPK) od 1 stycznia 2018r. objął swoim działaniem ponad 1,5 mln jednoosobowych działalności gospodarczych w Polsce. Ustawodawca wprowadzając nowy obowiązek w stosunku do […]
polski