Tematy na czasie

12 października, 2017
Zmiany w PIT i CIT w 2018 roku

Zmiany w PIT, CIT oraz zryczałtowanym podatku dochodowym w 2018r.

Minister Rozwoju i Finansów przekazał do uzgodnień i konsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach.
12 października, 2017
Jak wygląda zatrudnianie cudzoziemców

Zus: E-składka – pytania i odpowiedzi

Od 1 stycznia 2018 r. opłacisz składki jednym przelewem na swój numer rachunku składkowego.
13 października, 2017
Jak wygląda wpisanie do rejestru podatników VAT

Informacja o JPK

Od początku 2018 r. mikroprzedsiębiorcy będą zobowiązani do comiesięcznego tworzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego.
12 listopada, 2017
Zmiany w PIT i CIT w 2018 roku

Pełny ZUS od dodatkowych umów zleceń!

Bardzo ważna informacja dla wszystkich przedsiębiorców zatrudniających swoich pracowników z którymi mają podpisaną umowę o pracę, a dodatkowo pragną zawrzeć z nimi umowy zlecenia w innej […]
3 grudnia, 2017
Jak wygląda zatrudnianie cudzoziemców

Zatrudnianie cudzoziemców

Zatrudnianie cudzoziemców przez polskich przedsiębiorców to już nie szukanie tańszych pracowników, ale przymus ich zatrudnienia wobec braku siły roboczej na polskim rynku pracy. Zatrudnianie cudzoziemców w […]
28 stycznia, 2018
Krótkie podsumowania czy faktoring się opłaca

Jednolity plik kontrolny a odpowiedzialność karna skarbowa małego przedsiębiorcy

Jednolity plik kontrolny (JPK) od 1 stycznia 2018r. objął swoim działaniem ponad 1,5 mln jednoosobowych działalności gospodarczych w Polsce. Ustawodawca wprowadzając nowy obowiązek w stosunku do […]