CIT

Październik 12, 2017
Zmiany w PIT i CIT w 2018 roku

Zmiany w PIT, CIT oraz zryczałtowanym podatku dochodowym w 2018r.

Minister Rozwoju i Finansów przekazał do uzgodnień i konsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach.
polski