Pełny ZUS od dodatkowych umów zleceń!

Zmiany w PIT i CIT w 2018 roku

Bardzo ważna informacja dla wszystkich przedsiębiorców zatrudniających swoich pracowników z którymi mają podpisaną umowę o pracę, a dodatkowo pragną zawrzeć z nimi umowy zlecenia w innej swojej firmie.

Pełny ZUS od dodatkowych umów zleceń. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w swojej Decyzji nr 367 z dnia 06.10.2017r. (DI/100000/43/1092/2017) stwierdził, że w takich przypadkach należy odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń uzyskanych przez pracowników z tytułu umów cywilnoprawnych (np. umowa zlecenie).

Stan faktyczny pokazany w decyzji dotyczy przypadku gdy przedsiębiorca prowadzi trzy różne firmy pod tym samym NIP, ale innym regonem. Zadał on pytanie do ZUS, czy jeżeli w jednej firmie zatrudnia pracowników na umowę o pracę, a w drugiej swojej firmie już na umowę zlecenie, to czy musi od tych umów zleceń płacić składki do ZUS. Według pracodawcy nie musi, ponieważ jest inna specyfika pracy jaką pracownik w nich wykonuje. Z tym stanowiskiem ZUS się nie godził. Stwierdził, że powinien on odprowadzać składki w pełnej wysokości od każdej zawartej z pracownikiem umowy zlecenia.

Jakie to rodzi skutki dla tego pracodawcy nie trudno się domyśleć. W podobnej sytuacji będzie postawionych dużo firm, które do tej pory w ten sposób płaciły pracownikom część wynagrodzenia z pominięciem oskładkowania. Obecnie będą one zmuszone albo do rezygnacji z tych umów, albo obniżenia wynagrodzenia netto dla pracownika. Taka zmiana na pewno nie będzie przez nich dobrze odebrane. Pełny ZUS od dodatkowych umów zleceń wywoła spore zamieszanie na rynku pracy szczególnie wśród małych przedsiębiorców.