Firma AFC Group posiada specjalistyczną wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie w obszarze firmowego doradztwa kredytowego, a dzięki współpracy z szeregiem instytucji bankowych jesteśmy w stanie dopasować pod naszego klienta właściwy produkt lub usługę finansową.

Dzięki swojemu doświadczeniu wiemy z którymi bankami rozmawiać, żeby nie marnować cennego czasu.

Naszą ofertę kierujemy do wszystkich przedsiębiorców oraz przedsiębiorstw poszukujących rozwiązań finansowych których nie są w stanie zaspokoić we własnym banku. Często też kwestia przyzwyczajenia powoduje, iż koszty jakie ponoszą w swoich bankach są znacząco większe niż w innych konkurencyjnych instytucjach bankowych. Robimy rozeznanie w ofercie i proponujemy najkorzystniejsze rozwiązania.

Kredyty inwestycyjne

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na cele związane z ekspansją firmy czyli zakup majątku trwałego, rozbudowa, remont, zakup linii technologicznych, maszyn, pojazdów, urządzeń, udziałów, akcji, czy też koncesji lub licencji. Z uwagi na charakter kredytu okres jego spłaty trwa od kilku do kilkunastu lat, a spłaty po okresie karencji odbywają się w ratach miesięcznych lub kwartalnych.

Kredyty obrotowe / w rachunku bieżącym

Służą głównie do finansowania dowolnego celu bieżącej działalności przedsiębiorstwa np. na zakup wyposażenia, towaru lub usługi. W przypadku kredytu w rachunku bieżącym, kredytobiorca posiada określoną ilość dodatkowych środków, a każda kwota wpływająca na konto zmniejsza zadłużenie. Taki kredyt jest udzielany przeważnie na okres jednego roku. Jeżeli zadłużenie zostanie spłacone w terminie, bank umożliwi nam zaciągnięcie kolejnego kredytu. W kredycie obrotowym kapitał zazwyczaj spłacany jest w miesięcznych ratach lub na koniec okresu a odsetki są płatne na bieżąco.

Pożyczki pozabankowe

Oferujemy usługę pozyskania finansowań od inwestorów prywatnych i kapitałowych funduszy pożyczkowych. Pożyczkobiorcami mogą być osoby fizyczne, przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, spółki kapitałowe, fundacje oraz spółdzielnie. Inwestorzy oczekują zabezpieczenia pożyczek na majątku, takim jak:

 • Nieruchomości
 • Pojazdy i maszyny budowlane
 • Inne środki trwałe do uzgodnienia
Ubezpieczenie należności

Sprzedaż dla odbiorców z odroczonym terminem płatności, to nic innego jak wzięcie na siebie ryzyka związanego z zapłatą za sprzedany towar/usługę. Każda firma powinna zastanowić się czy zamiast brać takie ryzyko w 100% na siebie i ponosić konsekwencje braku płatności lepszym rozwiązaniem nie będzie ubezpieczenie należności i scedowanie ryzyka na firmę ubezpieczeniową.

W codziennej sprzedaży firmy często nie mają czasu ani możliwości na dokładna weryfikację swoich odbiorców. Rozwiązaniem jest ubezpieczenie należności, my mówimy jak to działa, a dzięki współpracy z firmą Atradius (www.atradius.pl) zapewniamy ochronę swoim klientom uwalniając ich od tego ryzyka!.

Czytaj więcej
Windykacja
W przypadku braku płatności przez odbiorców firmy często nie posiadają wystarczających sił i środków do prowadzenia postepowania windykacyjnego w stosunku do swojego dłużnika. Tutaj również wspieramy naszych klientów proponując usługi windykacyjne w kraju i za granicą firmy Atradius Collections (www.atradiuscollections.com)
Leasing środków trwałych
 Oferujemy leasing środków trwałych  takich jak :
 • pojazdy osobowe,
 • pojazdy ciężarowe,
 • maszyny budowlane,
 • urządzenia produkcyjne i linie technologiczne,
 • sprzęt biurowy

Korzyści płynące z leasingu dla leasingobiorcy:

 • niewielkie lub niewymagane zaangażowanie własnego kapitału,
 • krótka procedura leasingowa,
 • łatwość uzyskania finansowania nawet dla firm o krótkiej historii działalności oraz dla tych, które nie wykazują zysku,
 • optymalizacja obciążeń podatkowych (tarcza podatkowa).
Oferujemy dostęp do leasingu środków trwałych oraz leasingu zwrotnego nieruchomości.
Współpracujemy z najtańszymi na polskim rynku oraz najbardziej elastycznymi leasingodawcami.
Czytaj więcej
Leasing zwrotny nieruchomości

Leasing zwrotny nieruchomości to mechanizm, który jest adresowany przede wszystkim do przedsiębiorstw, które posiadają nieruchomość. Sprzedaż mienia na zasadzie leasingu zwrotnego jest przystępną i tanią formą finansowania. Dla leasingobiorcy umowa taka jest o tyle korzystna, że ze sprzedanego sprzętu może nadal korzystać, choć nie może w pełni nim dysponować (czyli np. odsprzedać bez zgody właściciela-leasingodawcy). Leasingobiorca ponosi ryzyko, że w przypadku niewywiązania się ze zobowiązań, np. w wyniku utraty płynności finansowej, straci prawo do leasingowanego mienia i odkupu, a leasingodawca najprawdopodobniej sprzeda nieruchomość, różnice wypłacając leasingobiorcy.

Korzyści płynące z leasingu dla leasingobiorcy:

 • niewielkie lub niewymagane zaangażowanie własnego kapitału,
 • krótka procedura leasingowa,
 • łatwość uzyskania finansowania nawet dla firm o krótkiej historii działalności oraz dla tych, które nie wykazują zysku,
 • optymalizacja obciążeń podatkowych (tarcza podatkowa).
Oferujemy dostęp do leasingu środków trwałych oraz leasingu zwrotnego nieruchomości.
Współpracujemy z najtańszymi na polskim rynku oraz najbardziej elastycznymi leasingodawcami.
Faktoring

Jest to produkt dedykowany zarówno dynamicznie rozwijającym się firmom, których wzrost spowolniony jest przez deficyt kapitału, ale również przedsiębiorstwom z przejściowymi kłopotami w utrzymaniu płynności finansowej, ponieważ faktoring jest głównie oparty na wiarygodności powtarzalnych kontrahentów faktoranta.

To usługa, dzięki której pieniądze z wystawionych kontrahentowi faktur z odroczonym terminem płatności, trafiają do przedsiębiorcy natychmiast po wystawieniu faktury, a ciężar monitorowania spływu należności spada na firmę faktoringową (faktora).

Usługa faktoringu to idealne rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy:
 • sprzedają towary lub usługi z odroczonym terminem płatności,
 • współpracują z gronem stałych odbiorców,
 • chcą zdywersyfikować swoje źródła finansowania,
 • dynamicznie się rozwijają,
 • chcą wejść na nowe, także zagraniczne rynki,
 • chcą przenieść ryzyko braku zapłaty na faktora.
Na cenę usługi faktoringowej wpływają takie czynniki jak:
 • wiarygodność kontrahenta,
 • łączny wolumen przekazywanych faktur do faktoringu,
 • wyniki finansowe faktoranta,
 • branża działalności faktoranta.

Jeśli będą w/w czynniki wpisywały się w preferencje najlepszych (najtańszych) faktorów, wtedy koszt usługi może być zbliżony od kosztu kredytu obrotowego a pozyskanie takiego finansowania trwa krócej i poprawia płynność firmy nie wpływając negatywnie na jej bilans.

Pomagamy uzyskać:
 • faktoring  z regresem,
 • faktoring bez regresu,
 • eksportowy,
 • odwrotny,
 • samorządowy.