Wezwanie do zapłaty wysłane dłużnikowi mailem, czy to możliwe?

Jak wygląda wpisanie do rejestru podatników VAT

Wezwanie do zapłaty wysłane dłużnikowi mailem, czy to możliwe?.

Wezwanie do zapłaty wysłane dłużnikowi mailem, czy to możliwe – od 13 listopada 2017 roku już tak. Z tym dniem weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 9 kwietnia 2010r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U.2014.1015 tekst jednolity z dnia 31.07.2014 roku z późniejszymi zmianami). Wprowadza ona istotne zmiany w zakresie funkcjonowania biur informacji gospodarczych: BIG InfoMonitor S.A., Krajowy Rejestr Długów BIG S.A. oraz Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A. Firmom daje również dodatkowy sposób na wysłanie dłużnikom wezwań do zapłaty. Mówi o tym w art. 15  pkt 1a w/w ustawy dodany w brzmieniu „Jeżeli umowa między wierzycielem a dłużnikiem niebędącym konsumentem, z której wynika zobowiązanie dłużnika, przewiduje możliwość wysłania dłużnikowi wezwania do zapłaty w formie elektronicznej na wskazany w umowie adres poczty elektronicznej dłużnika, warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, uważa się za spełniony, jeśli upłynął co najmniej miesiąc od wysłania wezwania do zapłaty zgodnie z postanowieniami umowy.”. Ważne jest by w takim wezwaniu znalazła się informacja o możliwości zgłoszenia przez dłużnika sprzeciwu. Wierzyciel, który nie uwzględni sprzeciwu dłużnika musi taką informację zawrzeć w zgłoszeniu do biura.
Co z tego wynika dla przedsiębiorcy.

Wierzycielu pamiętaj!

Wezwanie do zapłaty wysłane dłużnikowi mailem już działa, a Ty oszczędzasz czas i pieniądze. Wysyłasz maila z wezwaniem do zapłaty i czekasz 30 dni. W przypadku braku zapłaty wysyłasz informację o długu do Biura Informacji Gospodarczych.

Dłużniku pamiętaj!

Jeżeli zawarłeś w umowie z kontrahentem możliwość wysyłania wezwań do zapłaty w formie elektronicznej, to przeglądaj swoje maile!. Jeżeli w ciągu miesiąca nie zareagujesz na maila swojego kontrahenta możesz mieć kłopot przy kwestionowaniu kwoty faktury. Zgłoszone przez Ciebie zastrzeżenia co do faktury wierzyciel musi przekazać do Biura Informacji Gospodarczych. Wykreślenie się z biur informacji gospodarczych wcale nie jest takie łatwe warto więc o tym pamiętać.