parallax background

Informacja o JPK

Od początku 2018 r. mikroprzedsiębiorcy będą zobowiązani do comiesięcznego tworzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego, zawierającego ewidencję zakupu i sprzedaży VAT (JPK_VAT). Tym samym wszystkie firmy i osoby prowadzące działalność gospodarczą dołączą do systemu, którym objęte zostały już małe, średnie oraz duże przedsiębiorstwa.

https://www.gofin.pl/podatki/17,2,64,161231,kto-od-2017-r-przesyla-ewidencje-vat-w-formie-jpk.html