Zmiany w PIT, CIT oraz zryczałtowanym podatku dochodowym w 2018r.

Minister Rozwoju i Finansów przekazał do uzgodnień i konsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Projekt ten przewiduje wprowadzenie wielu istotnych zmian w przepisach ustaw o PIT i CIT.

http://podatkiwbiznesie.pl/projekt-zmian-w-cit-na-2018-czyli-krotka-instrukcja-jak-podniesc-podatki-nie-podnoszac-stawki/
https://www.e-pity.pl/zmiany-w-rozliczeniu-pit-za-2017-rok-pity-2018/
http://ksiegowosc.infor.pl/podatki/ryczalt/dzialalnosc-gospodarcza/763996,Zmiany-w-ryczalcie-od-przychodow-ewidencjonowanych-i-karcie-podatkowej-od-2018-roku.html